Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tan noi mong cho


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nhuquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tan noi mong cho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Màn đêm buông xuống không gian trầm lắng
Gợi thêm xa vắng tơ vương buồn giăng
Ngàn cây xanh biết màu lòng em hoen uá màu
Nguyện trong tim nỗi sầu thiếu vắng anh
Từ anh xa vắng trăng soi nửa bóng
Đời em như sóng lênh đênh buồn tênh
Cùng mây chia nỗi niềm lòng sương khuya ướt mềm
Đời em đây mãi chìm với đắng căy
Thuyền yêu ơi mãi chưa cặp bến
Nghìn sao đêm tắt trong chờ mong
Niềm cô đơn hỡi trăng còn u buồn
Huống chi người kiếp âm thầm
Người yêu như lá, tung bay ngàn hướng
Còn em như nhánh, cây khô chờ mong
Chờ cho qua kiếp người, đời em không tiếng cười
Cùng đêm đen khóc thầm, với cỏ cây

Update by: Thong Tran

tan noi mong cho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.