Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

thien duong quanh hiu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tuanngoc might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song thien duong quanh hiu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều buồn về quắt quay ngày tháng xoay mòn giấc mơ
Vàng khua hiu hắt trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi pha
Em thấy bóng thiên đường vừa khuất khi tàn cơn mê
Lệ nhỏ xuống đêm thâu từng ái ân sâu vời vợi tan

Có những điều tôi muốn nói cùng em,
vẫn vời vợi trên cao
Những điều tôi muốn hiểu
vẫn mù cõi vực sâu
Này em, em vẫn biết tình vương nhiều tội lỗi –
sao cứ bước vào chuốc lấy những thương đau ?

Hồn dật dờ bến xưa, buồn vấn vương hoài tháng năm
Nhịp trùng dương xót xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên ai
Em dõi bóng thiên đường vừa xa
cõi lòng tan hoang
Tình là những cơn mê
nhịp bước chênh vênh
đời buồn tênh …

Update by: Thong Tran

thien duong quanh hiu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer