Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

thuo ban dau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

quanglinh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song thuo ban dau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Sao không thấy em lạỉ
để cùng anh thẩn thơ
trước sân trăng vời vợi
để rồi cùng ước mơ

Sao không thấy em lạỉ
hàng dừa nghiêng thương nhớ
và khúc ân tình biết trao về đâủ

Ôi! đẹp sao là thuở ban đầu
chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi
niềm thương không nói nên lời
chỉ nghe xao xuyến một trời bâng khuâng

Bâng khuâng lúc em cười
Kìa hàng cây ngẩn ngơ
sáng trăng xanh khung trời
dặt dìu nhạc với thơ

Nhưng không thấy em lại
hàng thùy dương chếch bóng
và lũ hoa thầm khép hương chờ mong

Update by: Thong Tran

thuo ban dau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer