Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tieng duong cam


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thuyduong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tieng duong cam. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nhớ khi nào mùa xuân mới sang
muôn bầy chim ca hót vang
tung cánh nhẹ bay la đà
bướm khoe màu trên muôn sắc hoa
chập chờn tung bay thướt tha
đùa giỡn trong tia nắng vàng

Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây
mưa phùn rơi rơi ướt vai
đi mãi tìm ai yêu đàn
bước chân lạc nơi đây chốn nao
trên lầu ai kia vút cao
vang tiếng dương cầm thiết tha

Trầm trầm êm êm thánh thót
nhịp nhàng khoan thai thắm thiết
nhạc lòng vang câu luyến tiếc
người ơi còn nhớ
Chopin ngày xưa vì ai dệt nên cung nhạc lâm ly
cho đời say trong ý thơ
cho hồn bay theo tiếng tơ
về phía trời xa xa mờ
tiếng dương cầm còn vang thiết tha
riêng mình ta đây với ta
chìm đắm trong một giấc mợ..

Update by: Thong Tran

tieng duong cam
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.