Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tieng rao


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nhathanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tieng rao. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Có tiếng rao
nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao !
Có tiếng rao nghe xơ xác xanh xao ;
Khuất sau hàng phố cao caọ

Có phải chị tôi,
ra đi từ chốn quê nghèo !
Có phải mẹ anh,
bôn ba từ miền Trung xa xôi ?

Thôi về đi anh,
về đi anh, ký túc xá giờ vắng tanh .
Tụi nó đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi,
Chỉ còn chúng ta, nghẹn ngào chơi vơi .

Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi …
Mang quê hương trên đôi vai gầy,
Những trái ổi xẻ, những trái me .
Đậu phộng luộc, đòn gánh tre !

Ai muạ..?
Ai không muạ.. ?
Ai muạ.. ?
Chỉ có lũ trẻ…
Tý ơi ! có chua không ?
Tèo ơi có đắng không ?

Update by: Thong Tran

tieng rao
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer