Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tieng sao phieu bong


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lamtruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tieng sao phieu bong. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Rảo bước, đi khắp chân trời, có gió có mây theo cùng ta
Hành khúc, chiếc sáo bên mình, những lúc giá rét đêm lạnh lùng
Nhạc khúc, gieo rắc tâm hồn, tiếng sáo với ta đi ngàn xa
Trần thế, nơi chẳng phũ phàng, cho ta quên hết bao sầu đau
Nơi chân trời hoàng hôn mình ta đứng trông đàn chim cuối trời
Chim bay về đầu thôn chiều hương khói lam quyện mãi trăng nghèo
Nghe rạt rào triền miền ngoài kia nghe tiếng sáo hòa trời mây cùng thiên nhiên, tiếng sáo chói lên thay vần thơ
Ta mong được làm mây dạo chơi khắp nơi lạc chốn hy vọng
Ta không màng lợi danh trần gian thế nhân đầy những lọc lừa
Nghe sông hồ ngàn khơi ngoài kia nghe cánh én hòa trời mây cùng gió mát, chẳng nghĩ đến chi bao phiền lo!

Update by: Thong Tran

tieng sao phieu bong
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer