Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh 2000


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lasuongsuong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh 2000. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đời lắm lúc đâu có ngờ
đời có lúc không là giấc mơ
người sống riết quen nghi ngờ
tình chỉ là giấc mơ ….
Đời lắm lúc quen hững hờ,
tình có lúc không là ý thơ
này những trái tim lấp lờ
còn chi mà -đớn đau

Này cô em kia ơi rất xinh
sao đắn đo mãi một cuộc tình
ngoài kia mây đen về rất nhanh
từng cơn gió xoay đám lá úa
không tôi không còn, không tôi vẫn chờ
không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu
yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ
yêu vẫn yêu người mãị…

Này anh hỡi …xin hãy tin, tình yêu dó sẽ vẫn mãi trao về anh,
một tình yêu …như màu xanh , xanh mãị…

Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ
không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu
yêu như hơi thở,
yêu trong mong chờ
yêu vẫn yêu người mãi
này anh hỡi … xin hãy tin,
tình yêu đó sẽ mãi không hề phai
một tình yêu như lời ca, vang mãi trong ta …

Đời lắm lúc đâu có ngờ
Tình có lúc không là giấc mơ
Thì cứ thế ta mong chờ
Dù chỉ là giấc mơ…

Update by: Thong Tran

tinh 2000
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer