Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh hong nhu mo


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nhathaohoangchau might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh hong nhu mo. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình người ơi bao ðêm anh luôn thầm nhớ. Có sóng gió lòng anh vẫn yêu người tình yêu anh trao em luôn đắm saỵ

Tình hồng như mơ, tình hồng như thơ dù thời gian bao đắng cay đổi thaỵ Từng lời anh nói đừng làm mây khói, mình cùng chung đôi giấc mơ uyên ương

Từng ðêm dài người tình có hay chăng, người em xinh tươi lung linh màu mắt. Làm cho hồn anh phiêu lãng nơi nào và bao ðêm anh luôn mơ dáng em.

Tình hồng như mơ, tình hồng như thơ dù thời gian bao đắng cay đổi thaỵ Từng lời anh nói đừng làm mây khói, mình cùng chung đôi giấc mơ uyên ương

Có sóng gió qua bão tố, ta luôn bên nhau mãi không xa ròị Ánh mắt người luôn ấm nồng dìu em đi qua bao nhiêu khó khăn.

Cất tiếng hát trong nắng ấm đôi ta yêu nhau thiết tha không rờị Núi có mòn hoa có tàn, người yêu ơi mãi có nhau trong đờị

Update by: Thong Tran

tinh hong nhu mo
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer