Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh mai troi xa


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lamtruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh mai troi xa. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chân trời xa với bao khát vọng.
Chờ nhau cho dù năm tháng qua mỏi mòn.
Trần gian lưu lạc như cánh chim ngút ngàn.
Ngoài hiên gió đong đưa buồn hiụ
Sau ngàn năm lãng du đất trờị
Về nơ i xa chờ mong bóng ai mỉm cườị
Và đôi ta hạnh phúc với nhau suốt đờị
Từ nay sẽ không xa rời nhaụ
Ngày chia tay lòng bao đớn đaụ
Đời không em chìm trong giá băng.
Nhớ phút giây ta gần nhau cùng quên đi thế gian.
Đã khiến cho đời chúng ta đầy đau buồn.
Trời gieo chi trái ngang ưu phiền.
Đem mối tơ duyên chúng ta mà chia cách.
Để dấu chân bước trên đường chông gai ngút ngàn.
Đời cay đắng xót xa trào dâng.
Cùng chim ưng lãng du giang hồ.
Bao hiểm nguy trên thế gian cũng chung sức.
Có ánh trăn sáng soi và như ru ủi an,
Rằng nơi xa có em chờ mong.
Nguyện đôi ta mãi có nhaụ
Rồi chông gai với bão giông.
Muôn trùng sông luôn luôn mang hình bóng.
Lòng trông mong đến chốn xưạ
Lời em anh vẫn khắc ghị
Cho dù xa cánh vẫn mong ngày ấỵ
Cùng cô đơn anh đứng nơi đây, mong chờ em

Update by: Thong Tran

tinh mai troi xa
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.