Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh me


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

mytam might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh me. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mẹ hiền thương con như trái tim mình
Con như hơi thở, như mặt trời lên
Thương con mẹ thở thương con mẹ cười
Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con

Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi
Vững như trái núi, lặng dòng tâm trong
Lặng dòng tâm trong, xa vương giọt buồn
Nụ cười tươi vui, ngày mới thênh thang

Mẹ vui con vui, me cười con thở
Mẹ an lạc bước, tươi sáng đời con
Mẹ khóc con đau, me buồn con tủi
Mẹ vương sầu lo u tối đời con

Tình me lan trong từng nhịp con thở
Mẹ lắng tâm tư tươi mát hồn con
Mình sống trong nhau, chập chùng duyên khởi
An vui của mẹ, gia tài của con.

Bảo Yến giới thiệu đầu tiên

Update by: Thong Tran

tinh me
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.