Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh mong manh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

baohan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh mong manh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Em tôi từ Paris
Thăm nhau chiều thứ bẩy
Ba mươi năm qua đi
Tình đôi ta vẫn vậy
Đôi mắt biếc xa xưa
Lên khung vẽ bao giờ
Cây phong cầm nhung nhớ
Tâm Thanh buồn ngu ngơ
Em như giấc mơ hoa
Anh tháng năm nhạt nhòa
Khung trời chiều Đà Lạt
Còn mãi trong lòng ta
Lối cũ đã rêu phong
Từ thuở em theo chồng
Công viên, pho tượng đá
Đắm chìm vào hư không
Đông đến rồi thu qua
Môi em vẫn mặn mà
Belpre chiều gió nổi
Cuộc tình đầu vút xa
Như sương khói mong manh
Thôi mất đi người tình
Cung đàn xưa lỗi nhịp
Anh chẳng còn thư sinh

Update by: Thong Tran

tinh mong manh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.