Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh nhu giac mong tan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhtuyet might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh nhu giac mong tan. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Từ ngày em xa vắng, anh đã nghe sầu dâng trong mắt
Lời nào em chưa nói cớ sao vội cách xa người ơi
Tình rồi như mây khói tan vào một cõi xa mù khơi
Nhớ khg em ngày hai chúng ta tình đầy thiết tha

Rồi những giấc mộng đã tan, cùng mây bay về chốn nao
Còn chi nữa tiếc nuối làm chi cho lòng nhớ
Chờ em mãi trong những giấc mơ
dù cho em xa cách chân mây,
lòng anh vẫn nhớ mãi về em bao giờ quên
Từ ngày em xa cách, lối xưa u buồn trời giăng mây xám
Đường nào ta chung bước vẫn ghi từng dấu chân mình qua
Tình vụt bay xa mãi cho lòng tiếc nuối đến bao giờ nguôi
Hỡi em ơi ngày ấy còn đâu tình như giấc mợ. .

Update by: Thong Tran

tinh nhu giac mong tan
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.