Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh thoi xot xa


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

giahuy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh thoi xot xa. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Từ khi quen em
Anh đã biết bối rối
Vì những phút thoáng nghe em cười
Anh đã biết con tim yêu em mất rồi
Người yêu ơi, xin em chớ quên

Mùa xuân trên cao
Và hoa lá lấp lánh nắng
Nụ hôn thơ ngây trao em rồi
Em yêu kiều thướt tha
Cho lòng đắm say
Cuộc tình ngỡ dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái

Anh nào biết
Anh nào có hay
Tình đó trôi qua tay giấc mộng tan
Lòng cay đắng
Khi em lỗi hẹn
Lời thương, lời yêu em đã quên

Nhưng lòng anh
Nuôi hoài giấc mơ
Tình sẽ không phôi phai như làn mây
Có nhiều đêm
Trong mơ anh vẫn chờ
Chờ em đến tình thôi xót xa

Update by: Thong Tran

tinh thoi xot xa
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.