Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh tuyet vong


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

manhquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh tuyet vong. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Lòng ta chôn một khối tình.
Tình trong giây phút buồn tênh.
Tình trong giây phút mà thành, thành thiên thụ
Tình yêu này là tình tuyệt vọng.
Niềm đau kia là nỗi thẳm sầu,
Mà người quen ta sao quá hững hờ,
Mà người gieo thẳm như hầu không haỵ
Hỡi ơi ! Người đó ta đây sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân.
Dầu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng nào dám một lần hé môị
Người dù ngọc thốt hoa cườị
Nhìn ta, nhìn ta như thể nhìn người không quen, nhìn người không quen.
Đường đời lặng lẽ bước tiên.
Ngờ đâu chân đạp khối tình.
Người đâu chỉ thấy hồn trinh.
Người đâu chỉ thấy một vùng đoan trinh.
Nào biết mình lòng buồn lạnh lùng,
Chợt xem thơ lòng sẽ hỏi lòng
"Người ở đâu đây sao biết
Tim ta tình này ai viết mấy dòng thơ đây ?"

Update by: Thong Tran

tinh tuyet vong
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.