Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh vao quen lang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tuquyen might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh vao quen lang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ngày nào anh đến,
tình ngỡ như mơ
Nhịp chân đưa lối, từng bước bơ vơ
Rồi trong ánh mắt, tìm dấu mơ hoa
Thời gian wên lãng, hình bóng phôi pha
Tình nào đdi mãi, như giấc mơ cuốn xa vời
Giọt bâng khuâng âm thầm, ngày buồn trôi mau
Gọi nhau trên những dấu vết xưa phai màu
Ái ân giờ đây tan theo dòng tháng ngày
Rồi trong thương nhớ, quạnh vắng cô đơn
Tình nào xa mãi, một kiếp chia phôị

Update by: Thong Tran

tinh vao quen lang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer