Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh yeu

ngoclan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh yeu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Em mang biếu mẹ, một chục bông huệ trắng
Cúng phật ngày rằm, cúng phật ngày rằm

Mẹ khấn cầu cho anh, mẹ khấn cầu cho anh
Bình yên trong cuộc sống, bình yên giữa đời rộng

Ôi không có chiều nàọ.. chiều nào
Em mang tặng anh đóa hồng nhung thắm
Sợ gai lại châm, sợ gai lại châm
Chính ngón tay em sợ gai lại châm
Sợ giọt máu cuối cùng tuôn ra sợ niềm đau thức giấc

Ôi tình yêu, tình yêu
Vẫn thường không nhìn thấy
Chỉ có trái tim, chỉ có trái tim
Mới biết nó trốn ở nơi nào

Em bắt chước mẹ, một chiều mang huệ trắng
Cúng phật ngày rằm, cúng phật ngày rằm

Để khấn cầu cho anh, để khấn cầu cho anh
Bình yên trong cuộc sống, bình yên giữa đời rộng

Ôi không có chiều nàọ.. chiều nào
Em mang tặng anh dóa hồng nhung thắm
Sợ gai lại châm, sợ gai lại châm
Chính ngón tay em sợ gai lại châm
Sợ gịot máu cuối cùng tuôn ra
Sợ niềm đau thức giấc

Ôi tình yêu, tình yêu
Vẫn thường không nhìn thấy
Chỉ có trái tim, chỉ có trái tim
Mới biết nó trốn ở nơi nào
Tình yêu trốn ở nơi nàọ..

Update by: Thong Tran

tinh yeu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer