Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh yeu co khi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lamthuyvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh yeu co khi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình yêu có khi là khúc nhạc sầu
Tình yêu có khi là phút nhiệm mầu
Tình yêu có khi là giấc mộng đầu
Ta đã mơ, rồi quên lãng

Tình yêu có khi là những tượng hình
Về trong giấc mơ mà ngỡ người tình
Tình yêu có khi là những nụ cười
Ta đã trao, rồi biến mau

Tình như bão cuốn xoáy trong lòng
Tình như cơn gió buốt đêm đông
Tình như lửa cháy nóng trong đời kẻ phiêu du , ú u ù

Tình như con thú chốn hoang sơ
Lạc loài đâu đó kiếp bơ vơ
Tình như viên đá phủ rong rêu, quên tình yêu

Tình yêu có khi là tóc lượt là
Tình yêu có khi là mắt mặn mà
Tình yêu có khi là những đoạn đường
Mang dấu anh làm em nhớ

Tình yêu có khi là lúc đợi chờ
Làm trang giấy anh đầy những vần thơ
Tình yêu có khi là lúc tàn phai
Ta đã xa, ngày cũng qua

Update by: Thong Tran

tinh yeu co khi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.