Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh yeu ngay mai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhtuyet might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh yeu ngay mai. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nam: Này người tình anh yêu ơi, người đem đến biết bao vui buồn. Và người cùng đôi môi, làn môi thấm ngất ngây tim nàỵ Bên nhau từng phút với nhau và ta sẽ quên đi tháng ngàỵ Thầm mơ sao ta hoài có nhau muôn đời

Nữ: Này người tình em yêu ơi, người đem đến biết bao vui buồn. Tình nồng này em trao và mong sẽ mãi bên anh hoàị Bên nhau từng phút với nhaụ Người yêu hỡi xin quên đi tháng ngàỵ Hãy yêu như ngày mới yêu với em.

Nữ: Bước đến bên suối tình và ta lắng nghe chim xanh hát vang. Khúc hát như câu nói đôi ta thường trao

Nam: Hãy đến bên anh hỡi ngườị Vòng tay ấm đôi môi thêm rộn ràng

Song Ca: Yêu như lúc mới yêu và sẽ mãi bên nhau đắm say

Nữ: Này người tình em yêu ơi, em xin hứa sẽ yêu anh hoài
Nam: Này người tình anh yêu ơi, anh xin hứa mãi bên em hoài

Song ca: Bên nhau từng phút với nhaụ Người yêu hỡi xin quên đi tháng ngàỵ Will you still love me tomorrow?

Update by: Thong Tran

tinh yeu ngay mai
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.