Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

trai tim toi loi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

luubich might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song trai tim toi loi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mộng về những tháng năm xưa
Khi ta quen nhau lúc đầu
Những buồn vui qua rất mau
Nào ngờ bão tố yêu đương
Len sâu vào trong đáy mồ
Muốn rời xa ôi đã muộn

Dù mình đã quyết tâm
Sẽ khg bao giờ yêu
Cho trái tim bớt dày xéo
Mà lòng vẫn cứ yêu anh
Yêu anh hơn muôn lúc nào
Dẫu tình yêu mang tôị lỗi

Em muốn chìm vào bóng tôí
Để khg còn nhìn thấy mặt nhau
Em muốn làm người mất trí
Cho tâm hồn được sống bình yên
Mà tình vẫn mãi khg tha
Giam ta vào trong cõi buồn
Vơí sầu đau giăng đầy kín

Update by: Thong Tran

trai tim toi loi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.