Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tro ve


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thienkim might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tro ve. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Về đây, nhìn mây nước bơ vợ
Về đây, nhìn cây lá xác xợ
Về đây, mong tìm bóng chiều mơ,
mong tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưạ
Về đây, buồn trong cánh chim baỵ
Về đây, buồn nge gió heo mâỵ
Về đây, đâu còn phút sum vầy,
đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mâỵ

Nơi xưa, ôi giờ đây nát tan,
Đò vắng không người sang, thôn xóm trông điêu tàn.
Xa xa, nghe tiếng chim kêu đàn,
Nghe suối reo bên ngàn, dường như oán như than.
Chiều nay, buồn trong cánh chim baỵ
Chiều nay, buồn nghe gió heo mâỵ
Chiều nay, đâu còn phút sum vầy,
đâu còn thắm niềm say,
lạnh lùng ngắm trời mâỵ

Update by: Thong Tran

tro ve
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.