Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tro ve cat bui 2


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

manhquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tro ve cat bui 2. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

2/4 Slow

Làm con người[Dm] trong cuộc đời có bấy nhiêu năm. Ai giàu sang[Gm] ai khốn khó bần hàn[Dm], ai lầu cao[C] tột đỉnh son vàng[F]. Ai dãi dầu[Dm] một nắng hai sương[A], mai lìa đời[C] nhắm mắt xuôi tay[F]. Còn gì đâu[C] thể xác không hồn[F], trong quan tài[Am] vùi xuống huyệt sâu[Dm]. Còn lại gì[D] nào quyền tước uy danh[Gm], hay chỉ là[C] cát bụi hư vô[Dm].

ĐK : Có[Dm] nhiều đêm[F] trong giấc mơ dài[Bb], tôi mơ đời[Am] chẳng dối lừa nhau[Dm]. Người yêu người[D] bằng lẻ sống con tim[Gm], nhân nghĩa đời[C] đẹp tựa như mơ[F]. Bao[A] lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán vu vơ[Bb]. [A]Hỡi[Dm] tình nhân[F] thắm thiết không rời[Bb], đừng vì tiền[Am] phụ nghĩa phu thê[Dm]. Đừng vì uy quyền[D] bội nghĩa thâm giao[Gm], cho nụ cười[C] ngự trị trên môi[F]. Ôi[A] ước mơ ngọc ngà, biết bao giờ tìm được ai ơi[Dm].

Rồi mai này[Dm] khi giã từ kiếp sống nhân sinh. Bao người thương[Gm] bao kẻ nhớ đời đơi[Dm], bia mộ kia[C] ghi khắc tên người[F]. Ôi lẽ thường[Dm] chỉ bấy nhiêu thôi[A], đua đòi gì[C] chỉ khổ thêm thôi[F]. Này bạn ơi[C] xin nhớ cho rằng[F], dù -đường đời[Am] vạn nẻo về đâu[Dm]. Cuộc đời mình[D] là bụi cát xa xôi[Gm], thế gian này[C] chẳng phải riêng ai[Dm]

Update by: Thong Tran

tro ve cat bui 2
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer