Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

trong man dem

lamthuyvan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song trong man dem. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trong màn đêm
Mù sương lệ rót đầy
Em thầm trách
Tình anh sao giả dối
Bao ngày tháng
Đời em như mưa dạt cuối đường
Ôi hạnh phúc
Từng đêm sao anh không về
Hỡi nhân tình hỡi
Vắng anh mưa rơi trong lòng
Với bao ngày tháng
Nhớ anh em mong gần anh
Nhớ câu hẹn ước
Nói yêu em yêu em hoài
Hỡi nhân tình hỡi
Hãy nói sẽ yêu mình em

Update by: Thong Tran

trong man dem
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer