Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

vung bien vang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

sydan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song vung bien vang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Có một tình yêu
Vừa đã hấp hối trong đêm cô liêu
Cuộc tình đã ra đi phương nào dể mình ai bên bờ vắng
Tháng ngày quạnh hiu, nghe tiếng sóng vỗ mênh mang từng chiều
Một người mãi lang thang đi tìm, vòng tay đã xa nghìn trùng.
Chỉ còn mưa gió. đến ôm đời anh, chỉ còn giông tố, trên vùng biển vắng.
Biển vắng, lời thì thầm hoà cùng tiếng gió.
Biển nhớ, lời nguyện thề ngày xưa đã mất.
Muốn ôm em trong vòng tay, muốn ôm em trong mộng say
mà giờ đây … chỉ còn sóng vỗ về trên cát.
Biển vắng …. chuyện tình yêu nhòa trong dĩ vãng.
Sóng xô trên cuộc tình ta, gió mưa đến bao giờ qua
Để chiều nay, biển vắng em, biển nhớ em.
Chỉ còn anh cô đơn lạc trong biển vắng. la la la la la

Update by: Thong Tran

vung bien vang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.