Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

xa nhau tu day


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nini might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song xa nhau tu day. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

(Capo 0.TIME 4/4.Tempo 100)
INTRO: Gm Gm Cm Cm D7 D7 Gm Gm

Gm Cm F Bb Eb
Giọt mưa đã rơi trên phím sầu, nghe như có ai thở than.
Cm D7 Gm
Bờ sông vắng, cơn mê rã rời, xa nhau khi trời giông bảọ
Gm Cm F Bb Eb
Người yêu đã ra đi lúc nào, yêu thương đến nay dỡ dang.
Ab D7 Gm
Rừng xưa đã thay bao lá vàng, chờ ai vào đêm sương xuống.

Cm F
Em có nhớ phút cuối môi hôn nào sao vội vàng.
Bb Eb
Còn đây trên gối chăn bao dư âm ngỡ ngàng.
Cm D7
Những khúc hát đã đến trong cơn mơ sẽ phai dần,
Gm
Kỹ niệm ơi, xa vắng.
Cm F
Có nước mắt thanh thót rơi trên bờ vai dịu dàng,
Bb Eb
Ngày mai trên phố sẽ có ai quên lối về,
Cm D7
Những ánh mắt đắm đuối hôm nao như đã không còn,
Eb D7
Cuộc tình như thế thôi, ta xa nhau từ đâỵ

(intro + repeat *)
Eb E7
Cuộc tình như thế thôi, ta xa nhau từ đâỵ

ADLIB: Dm G C F Dm E7 Am

Dm G
Em có nhớ phút cuối môi hôn nào sao vội vàng.
C F
Còn đây trên gối chăn bao dư âm ngỡ ngàng.
Dm E7
Những khúc hát đã đến trong cơn mơ sẽ phai dần,
Am
Kỹ niệm ơi, xa vắng.
Dm G
Có nước mắt thanh thót rơi trên bờ vai dịu dàng,
C F
Ngày mai trên phố sẽ có ai quên lối về,
Dm E7
Những ánh mắt đắm đuối hôm nao như đã không còn,
F E7
Cuộc tình như thế thôi, ta xa nhau từ đâỵ

ENDING: Am Am Dm Dm E7 E7 Am Am

Update by: Thong Tran

xa nhau tu day
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.