Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

xin chua thau long con


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

kieunga might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song xin chua thau long con. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chúa ngự ở trên cao
Lòng trời bể bao la
Ngày lớn con đã tin rằng
Khi lòng khổ đau
Tìm đến Chúa ban an lành

Lạy Chúa mùa giáng sinh xưa
Ngày đầu vương yêu đương
Người ấy hưa với con rằng
Tan mùa chiến chinh
Ngày đó anh về kết đôi

Nhưng từng đêm chiếc lá lìa ngành
Đêm từng đêm giấc mơ kinh hoàng
Nhân loại còn ngủ say bên những
Kiếp người quê hương đọa đầy

Ôi đêm thánh vô cùng
Lời thương dệt khắp muôn trùng
Người mau về đi đừng gieo biệt ly
Từng hồi chuông nửa đêm sầu bi

Chiến cuộc mấy mươi năm
Mảnh trời bắc gian truân
Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi
Cho mùa giáng sinh ngày đến thanh bình
…Chúa ơi …

Update by: Thong Tran

xin chua thau long con
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.