Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

yeu ai dam noi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

bautranhsao might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song yeu ai dam noi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói
Anh đã biết xa nhau thì nhớ, lần lợ chi mắc cỡ
Ôi nụ cười mắc liếc chua ngoa,
ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày
Buồn ba bốn ngày

Anh đã biết phố đông nhiều ngõ,
đường yêu đương trắc trở.
Ai lắc léo chi từng câu nói,
thương mình xao nông nỗi
Để bây giờ chim cá bặt tăm,
ta về hôm ấy buồn năm sáu ngày

Xưa đội nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở.
Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn hiu
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc bỗng tràn đầy trong mắt
Dào dạt như chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta

Anh đã biết yêu đương từ đó,
mà ngại không dám nói
Để bây giờ chim cá bặt tăm,
ta về bên ấy buồn sao vẫn buồn
Buồn xong vẫn buồn!!!!!

Update by: Thong Tran

yeu ai dam noi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.