Categories
Viet Singers Artist

Philip Huy


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Vietnamese Artist/Singer Philip Huy biography. All about Philip Huy . Video clips music and more, read more …

Philip Huy tên thật l� Nguyễn Trí Hưng, chị của anh l� nữ
ca sĩ Tuyết Nhung. Mặc dù anh mong muốn được trở th� nh một nhiếp ảnh gia ngay từ
ban đầu, anh vẫn luôn yêu thích hát v� anh rất hay hát. L� một người ca sĩ, chị
của anh nhanh chóng nhận thấy t� i nghệ của em mình v� cảm nhận rằng có thể trở
th� nh ca sĩ. Philip Huy từ đó đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn v� khuyến
khích từ chị của mình. Anh cũng học hỏi theo những ca sĩ khác về cách trình diễn
cũng như kỹ thuật ca hát. Philip Huy lần đầu tiên xuất hiện trước mọi người v� o
tháng 9 năm 1994 trong cuốn băng Hollywood Night 10. Anh đã trình diễn nhạc phẩm
Without You – v� cũng chính nhạc phẩm n� y đã trở th� nh khởi điểm cho sự nghiệp
ca hát của anh từ đó. Philip Huy nhận được rất nhiều khích lệ từ những người hâm
mộ anh sau lần xuất hiện đó. Anh nhận thấy tuổi của mình còn trẻ v� phù hợp với
loại nhạc mới, trẻ đang thịnh h� nh hiện naỵ Sau đó, anh đã thâu thanh cho một số
CD v� bắt đầu trình diễn tại nhiều shows ở miền Nam California cũng như các tiểu
bang khác. Lần trình diễn m� anh nhớ nhất l� lần tại Washington DC nơi anh đã
nhận được rất nhiều cổ vũ. Philip Huy thích rất nhiều món ăn Việt Nam, trong đó
có Hủ Tíu v� nước dừa tươị Anh thích quần áo hiệu Banana Republic, GAP. Một
trong những tánh xấu của anh l� thường nói giỡn v� anh sợ nhất l� một người phụ
nữ hung dữ. Philip Huy l� một tín đồ ngoan đạo, anh luôn tin rằng Thượng Đế đã
mang đến cho anh những th� nh công như hôm naỵ Hiện nay, anh đang còn đi học v�
trình diễn nhiều nơi trên to� n quốc.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.