Categories
Viet Singers Artist

Song Hang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Vietnamese Artist/Singer Song Hang biography. All about Song Hang . Video clips music and more, read more …

Tại một th� nh phố nhỏ hiền hòa mang tên
Essen ở tận miền Tây Bắc nước Đức bên trời Âu xa xôi, có hai chị em song sinh
tên Trương Đỗ Diệu Hằng v� Trương Đỗ Thu Hằng cùng với gia đình sang định cư tại
đây v� o tháng 2 năm 92 do người anh thứ nhì bảo lãnh. Hai chị em khi đó đã 22
tuổi tưởng rằng họ sẽ không còn có cơ hội theo đuổi lãnh vực ca nhạc m� hai cô
đã ước ao sau khi học xong 3 năm trình độ trung cấp về thanh nhạc tại trường Văn
Hoá nghệ thuật S� i Gòn. Cũng như bao nhiêu người khác, khi đặt chân tới Đức,
Diệu Hằng v� Thu Hằng theo học khóa dạy tiếng Đức một thời gian sau đó mỗi người
theo đuổi một ng� nh thích hợp coi như l� sẵn s� ng chấp nhận một cuộc sống bình
thường nơi th� nh phố có rất ít người Việt Nam n� y với tình trạng sinh hoạt văn
nghệ không có cơ hội phát triển. Diệu Hằng theo ng� nh y tá trong khi Thu Hằng
theo đuổi ng� nh săn sóc trẻ em. L� hai chị em sinh đôi nhưng Diệu Hằng đã ch� o
đời trước Thu Hằng 20 phút nên được coi l� chị Ngo� i ra hai người con 8 anh chị
em khác, kể cả 3 người con cùng cha khác mẹ, khi thân phụ hai cô bước thêm bước
nữa một thời gian sau khi mẹ của Song Hằng qua đời khi cả hai mới được lên 18
tháng. Song Hằng có người anh cả tên Phương cư ngụ tại Toronto, Canada từ lâu v�
có nhiều liên hệ với trung tâm Thúy Ngạ Do đó qua sự giới thiệu của người anh
n� y, Diệu Hằng v� Thu Hằng đã có dịp gặp gỡ ban giám đốc của trung tâm Thúy Nga
nhân dịp thực hiện một chương trình video tại Paris năm 94. Một thời gian sau,
hai chị em sang California lần đầu tiên v� được mời xuất hiện trên video, tuy
nhiên không có tính cách độc quyền nên hai người đã cũng có dịp trình diễn trên
chương trình "Văn Nghệ Việt Nam 2 v� 3" Khi còn ở Việt Nam, hai cô -ã mê hát v�
luôn có mặt trong những sinh hoạt văn nghệ Hiện nay Song Hằng vẫn thường đi về
giữa hai nước Đứa v� Hoa Kỳ để thu thanh cho NQ Records l� trung tâm họ cộng
tác, hiện đã thực hiện riêng cho hai người được 3 CD (không kể những CD hát
chung với người khác) v� để thu hình.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.