Categories
Viet Singers Artist

Tuan Vu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Vietnamese Artist/Singer Tuan Vu biography. All about Tuan Vu . Video clips music and more, read more …

Tiếng hát của Tuấn Vũ một thời l� thần
tượng của thính giả trong nước Việt Nam cũng như tại hải ngoạị Đi đâu cũng nghe
Tuấn Vũ, từ S� i Gòn ra H� Nội, đâu đâu cũng nghe văng vẳng giọng ca của anh. N� o
"Nỗi Buồn Sa Mạc, n� o Người Yêu Cô Đơn, Khi Đã Yêu, Tương Tư 4, Mimosa, Phượng
Buồn..v.v.. v� không biết bao nhiêu l� nhạc phẩm khác đã được trình b� y bởi Tuấn
Vũ đều được mọi người ưa thích. Thời gian sau n� y, Tuấn Vũ rất ít xuất hiện
trước khán giả mặc dù sự đòi hỏi lên rất cao ở khắp nơi, nhưng tiếng hát của anh
đã trở th� nh bất hủ đối với số đông ngườị Khán giả chờ đợi sự xuất hiện của anh,
họ thèm thuồng tiếng hát có một sức lôi cuốn kỳ diệu đó, nhưng Tuấn Vũ vẫn vắng
bóng. Trong những năm từ 85 cho đến 91, tiếng hát Tuấn Vũ đã mang đến một lợi
nhuận rất lớn cho những trung tâm băng nhạc như Giáng Ngọc, Đời, Phượng Ho� ng…
Băng n� o hoặc CD n� o có Tuấn Vũ l� "chắc ăn." Lý do sự vắng bóng của Tuấn Vũ
trong những ng� y gần đây đã gây nhiều thắc mắc nơi những người ái mộ anh. Theo
những người thân cận Tuấn Vũ cho biết thì có lẽ anh đã có một đam mê n� o khác
ngo� i âm nhạc.

Nh� thơ Nguyên Sa đã tặng cho Tuấn Vũ danh hiệu "Con Chim Phượng Ho� ng" đã một
thời tung ho� nh trên một độ cao chót vót. Nhưng theo ông thì bây giờ con chim
phượng ho� ng đã gãy cánh. "Con chim nhỏ gãy cánh còn có thể gượng dậỵ Con chim
cánh lớn, dăng ra mỗi chiều gần hai thước, khó gượng dậỵ Tôi nhìn thấy Phượng
Ho� ng mất dần độ caọ Tôi cản ngăn. Phượng Ho� ng mắc kẹt. Tôi cản ngăn. Phượng
Ho� ng nhìn tôi nước mắt lưng tròng, không muốn l� m tôi nhọc lòng, lặng lẽ bỏ đị"
Tuy nhiên ông tin tưởng "Tôi biết bầu trời đó của nó. Tôi biết, con chim lạ, con
chim biết tự mình tổ chức cho mình một cách tuyệt đối chính xác những lần cất
cánh, mỗi lúc một cao, con chim kỳ lạ, nó sẽ trở lạị" V� con chim Phượng Ho� ng đã
bay trở lại với vòm trời âm nhạc v� o khoảng cuối năm vừa qua trong một số băng
nhạc v� video của các trung tâm Thanh Hằng, Giáng Ngọc, L� ng Văn…

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.