Categories
Viet Singers Artist

Y Lan

Vietnamese Artist/Singer Y Lan biography. All about Y Lan . Video clips music and more, read more …

Ý Lan l� ái nữ của danh ca Thái Thanh, l�
đại danh ca h� ng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Cha cô l� nam t� i tử Lê Quỳnh.
Mặc dù được sanh trưởng trong một đại gia đình âm nhạc v� ngay từ nhỏ cô đã tỏ
ra mình đam mê ca hát nhưng Ý Lan cho biết cô ho� n to� n không được sự khuyến
khích từ cha mẹ để tiếp bước sự nghiệp họ Đã vậy, cô còn bước v� o nghề ca hát
rất trễ, cô chỉ mới trở th� nh ca sĩ chuyên nghiệp một v� i năm gần đâỵ Theo Ý
Lan, cô được khuyến khích học h� nh thay vì theo con đường nghệ thuật khi cô đang
lớn lên tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Ý Lan đã từng l� m chủ tiệm c� phê để quy tụ những nghệ sĩ còn lại
sau 75. Cô đến Hoa Kỳ chỉ trong vòng mười hai năm quạ Ý Lan tiếp tục chăm sóc
gia đình bằng cách l� m thương mạị Cô không nghĩ tới trở th� nh một ca sĩ vì thế
cô đã do dự khi được giám đốc trung tâm Diễm Xưa mờị

Ý Lan đã cộng tác với ông Ngọc Chánh v� trở th� nh ca sĩ thường trực tại vũ
trường Ritz. Vì đã được ảnh hưởng của mẹ cô ng� y từ nhỏ, lần n� y, cô còn được
ủng hộ từ mẹ cộ Y Lan đã mau chóng trở th� nh một hiện tượng th� nh công nhanh
chóng nhất trong nền âm nhạc Việt Nam.

Từ đó, Ý Lan đã thu rất nhiều CD v� xuất hiện trong nhiều videọ Cô cộng tác với
Trung tâm Thuý Nga v� đã trình diễn nhiều nơi trên to� n quốc Hoa Kỳ.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.