Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

da tinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

yenmai might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song da tinh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Bên ngoài mưa rơi vẫn rơi rơi
Mưa hoài không gơi mưa không dứt
Em chờ mong anh đến bên em
Mong hoài sao không thấy anh sang
Giờ học trôi qua nhanh
Lệ em sắp tuôn tràn
Chẳng thấy anh ở đâu
Buồn cắn môi thở dài
Giờ anh đang đi đâu
Bồ vui với cô nào
Ngồi quán kem chuyện trò
Hoạc là đang xem phim
Anh đa tình yêu em trọn đời
Anh không bao giờ nhạt phai
Anh đa tình yêu em trọn đời
Anh không bao giờ nhạt phai
Bên ngoài mưa rơi vẫn rơi rơi
Mưa hoài không ngơi mưa không dứt
Em chờ mong anh đến bên em
Mong hoài sao không thấy anh sang
Người anh yêu thương ơi
Đừng gian dối đau lòng
Trời đổ mưa chẳng vơi
Lòng của anh rối bời
Chẳng để em tuôn rơi
Người yêu khóc giận hờn
Ngàn đóa hoa tươi hồng
Tội này anh xin tha

Update by: Thong Tran

da tinh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.