Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mua ngoai troi mua tinh nguoi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phinhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mua ngoai troi mua tinh nguoi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trời khóc hay đời khóc mà thành mưa
Trời khóc thương đời khổ nên mới mưa
Mảnh đất khô màu nắng thiu nhiều quá
Màu đất lung thành đá đứng cuối non
Thấy thương trời đổ mưa xuống con
Nước dâng đầy mắt mẹ vì nhớ cha chưa về
Trời mưa vì gái buồn trai sầu héo mà vui vui thế thôi
Còn mưa loang lở khung trời ướt át lòng người từ ngày vào cõi đời
Còn mưa để muối mặn hơn vì khóc nhiều cơn cho nước non
Trời mưa che mất đường về khuất lấp lời thề
Cuộc đời sao não nề
Người đã cho người những điều muộn phiền
Trời xót thương người khổ nên đã mưa
Ngày tháng qua tình đã khô thành đá Tình đã nghe lạnh giá mưa hoi mưa
Hãy rơi nhiều để cho lá xanh
Trái tim người bớt lạnh mừng đón nhau quay về

Update by: Thong Tran

mua ngoai troi mua tinh nguoi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.