Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh mai mong cho


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

hoangdung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh mai mong cho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chân trời xa với bao khát vọng
Chờ nhau cho dù năm tháng qua mỏi mòn
Trần gian như ngàn muôn cánh cánh chim ngát ngàn
Ngoài hiên gió đông đưa buồn tênh
Sau nhiều năm lãng du đất trời
Về nơi xa chờ mong bóng ai mỉm cười
Và đôi hạnh phúc với nhau suốt đời
Từ nay sẽ không xa rời nhau

Ngày chia tay lòng bao đớn đau
Đời không em chìm bao giá băng
Những phút giây ta gần nhau cùng quên đi thế gian
Đã khiến cho đời chúng ta đầy đau buồn

Trời gieo chi trái ngang ưu phiền
Đem mối tơ duyên chúng ta mà chia cắt
Để gót chân bước trên đường chông gai muôn ngàn
Đời cay đắng xót xa trào dâng
Cùng chim ưng lãng du giang hồ
bao hiểm nguy trên thế gian cùng chung sức
Có ánh trăng sáng soi và những ủi an
Rằng nơi xa có em chờ mong
Nguyện đôi ta mãi có nhau
Dù chông gai với bao bão giông
Muôn trùng sông luôn mang hình bóng
Lòng trong mong đến chốn xưa
Lời em anh vẫn khắc ghi
Cho dù xa cách anh vẫn mong ngày ấy
Cùng cô đơn anh đứng nơi đây mong chờ em

Update by: Thong Tran

tinh mai mong cho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.