Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tinh xanh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tuquyen might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tinh xanh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

( Love Is Blue – LAmour Est Bleu)

Ngát xanh, xanh như khung trời
Tình yêu màu xanh lúc em đã yêu rồi
Ấm êm trong đôi tay người
Đời bao hồng say khi môi hồng tìm môi

Ngát xanh khi em bên chàng
Tình yêu màu xanh vuốt ve trái tim buồn
Đã qua đi cơn mê chiều
Mùa xuân vừa sang trong lòng người mình yêu

Tưởng tình ta êm đềm giòng suối mơ
Như nắng lên tình mong manh như đại dương
Nhớ thương đôi vai rã rời
Tình đâu còn xanh ngát xanh mắt em cười

Tháng năm qua trông âm thầm
Đừng yêu đời em trong cơn sầu ngàn năm
Sám đen như đêm đông dài
Tình sao màu đen lúc anh đã đi rồi

Khóc lên cho vơi u hoài
Trời mưa ngoài kia hay giọt lệ sầu rơi
Gió ơi ru chi cơn buồn
Tình yêu dở dang gẫy đôi cánh thiên thần

Xót xa khi đôi tay rời
Tình mang màu tang trong chiều vào hồn em
Rồi một hôm khi người về lối xưa
Nghe ngỡ ngang, tình say xưa vui đại dương

Ngát xanh, xanh như trăng thề
Tình em lại xanh lúc anh đã quay về
Cánh tay yêu đương vỗ về
nụ hôn nở hoa hay giọt lệ sầu ngả nghiêng

Update by: Thong Tran

tinh xanh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.